All posts in "Amazona"
Share

Swagbucks

nga Tom Writer

Swagbucks është një platformë Get Paid To themeluar në 2008 nga Josef Gorowitz dhe Scott Dudelson, dhe me qendër në El Segundo, Kaliforni. Ajo u ofron njerëzve kaq shumë mundësi për të fituar shpërblime në internet dhe i paguan përdoruesit për kryerjen e detyrave të ndryshme në internet, si përfundimi i sondazheve, pazar, instalimi i aplikacioneve në pajisjen tuaj celular, Luaj lojra, shikuar videot, […]

Share

7 Steps On How To Affiliate With Amazon!

nga Jason

Learning how to affiliate with amazon and becoming a part of their associates program is the easy part. However to do so and be successful, there are important steps involved so you can avoid running into this: As previously stated, we have terminated the Amazon Associates Program Operating Agreement with you with immediate effect. Your […]

Share

What Is Amazon Marketplace

nga Jason

The Amazon and Amazon Marketplace titles, if you ask me, sound like the same exact thing. They both sound like the place where you and I find our goodies online and make purchases, I understand why the two titles have caused confusion. The two terms however, do not have the same functionSo what is Amazon Marketplace? “What Is Amazon MarketplaceIn […]

Share

What Is Affiliate Marketing About

nga Jason

What Is Affiliate Marketing About Bare with me for a moment as we review thescientificdefinition of what affiliate marketing is about. Then hear the view from an actual affiliate marketer. So what is affiliate marketing about? According to wikipedia.org, “affiliate marketing is a type of performance-based marketing in which a business rewards one or more […]

>