All posts in "Amazon"
Share

SWAGBUCKS

By Tom Writer

Swagbucks- ը Ստեղծված վճարովի պլատֆորմ է, որը հիմնադրվել է Հայաստանում 2008 հեղինակ ՝ Յոզեֆ Գորովից և Սքոթ Դուդելսոն, և տեղակայված է Էլ Սեգունդո քաղաքում, Կալիֆոռնիա. Այն մարդկանց առաջարկում է այդքան շատ հնարավորություններ ՝ առցանց պարգևներ վաստակելու և օգտվողներին վճարում է հարցումներն ավարտելու նման առցանց առաջադրանքներ կատարելու համար, գնումներ, ծրագրեր տեղադրելը ձեր բջջային սարքում, Խաղեր խաղալ, դիտելով տեսանյութեր, […]

Share

7 Steps On How To Affiliate With Amazon!

By Jason

Learning how to affiliate with amazon and becoming a part of their associates program is the easy part. However to do so and be successful, there are important steps involved so you can avoid running into this: As previously stated, we have terminated the Amazon Associates Program Operating Agreement with you with immediate effect. Your […]

Share

What Is Amazon Marketplace

By Jason

The Amazon and Amazon Marketplace titles, if you ask me, sound like the same exact thing. They both sound like the place where you and I find our goodies online and make purchases, I understand why the two titles have caused confusion. The two terms however, do not have the same functionSo what is Amazon Marketplace? “What Is Amazon Marketplace” մեջ […]

Share

What Is Affiliate Marketing About

By Jason

What Is Affiliate Marketing About Bare with me for a moment as we review thescientificdefinition of what affiliate marketing is about. Then hear the view from an actual affiliate marketer. So what is affiliate marketing about? According to wikipedia.org, “affiliate marketing is a type of performance-based marketing in which a business rewards one or more […]

>